Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY THANH BÌNH

CTY TNHH VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY THANH BÌNH

THANH BINH WATERWAY TRANSPORT CO., LTD

Số 35E Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương (chi nhánh: 19, phố số 44, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh)

No 35E Quang Trung Str., Quang Trung Ward, Hai Duong City (branch office: 19, No.44 Street, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City)

84-0220-3837357

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2017