Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH VẬN TẢI DEXTRA VIỆT NAM

CTY TNHH VẬN TẢI DEXTRA VIỆT NAM

DEXTRA VIETNAM CO., LTD

Số 400/3 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

No 400/3 Ung Van Khiem Str., Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

www.dextragroup.com

84-028-35126050

84-028-35126053

Hội viên liên kết