Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH VẬN TẢI BIỂN TÂN NHẬT THÀNH

CTY TNHH VẬN TẢI BIỂN TÂN NHẬT THÀNH

TNT SHIPPING CO., LTD

G8 đường số 5, nhà vườn Thủ Đức, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

G8 Street 5, Thu Duc Garden Homes, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh city

http://tntshippingvn.com

84-028-39433346

84-028-39433342

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2012