Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH TIẾP VẬN WIND

CTY TNHH TIẾP VẬN WIND

WINDLOGS

161 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC

http://windlogs.com.vn

028-3512 9818

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018