Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH TIẾP VẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ VÕ LƯƠNG

CTY TNHH TIẾP VẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ VÕ LƯƠNG

VOLTRANS LOGISTICS CO., LTD

Số 4/2 D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

No 4/2 D2 Str., Ward 25,Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

www.voltransvn.com

84-028-62580358

84-028-62580359

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2016