Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH TIẾP VẬN & VẬN TẢI Á ÂU

CTY TNHH TIẾP VẬN & VẬN TẢI Á ÂU

AA TRANSPORT & LOGISTICS CO., LTD

121/3 khu phố 5, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

http://www.aatranslogs.com.vn; info@aatranslogs.com.vn

0903-366 006

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021