Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH TIẾP VẬN THIÊN THANH

CTY TNHH TIẾP VẬN THIÊN THANH

THIEN THANH LOGISTICS CO., LTD

Room A2, 2nd Floor, 19M Nguyen Huu Canh, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh city

http://blueskyco.vn

098-168 7758

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2020