Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH TIẾP VẬN THĂNG LONG

CTY TNHH TIẾP VẬN THĂNG LONG

THANG LONG LOGISTICS CO., LTD

22/56/7 Huỳnh Đình Hai, Phường 24, Bình Thạnh, TPHCM

0903-003103

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022

CTY TNHH TIẾP VẬN THĂNG LONG