Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH TIẾP VẬN OSCAR

CTY TNHH TIẾP VẬN OSCAR

OSCAR LOGISTICS CO., LTD

www.oscarlogistics.vn

028-3925 1687

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018

CTY TNHH TIẾP VẬN OSCAR