Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH TIẾP VẬN LA BÀN

CTY TNHH TIẾP VẬN LA BÀN

COMPASS LOGISTICS

Số 48 đường số 65, phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM

https://compass.vn

0907-232 898

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023