Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH TIẾP VẬN HÀNG HÓA PHƯƠNG NAM

CTY TNHH TIẾP VẬN HÀNG HÓA PHƯƠNG NAM

SOUTHERN CARGO LOGISTICS

65 Trần Quốc Hoàn, phường 4, Tân Bình, HCMC

https://southernlogs.vn/

0337-657 658

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021