Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH TIẾP VẬN GLOBAL MOVING (VIỆT NAM)

CTY TNHH TIẾP VẬN GLOBAL MOVING (VIỆT NAM)

GLOBAL MOVING LOGISITCS (VIETNAM) COMPANY LIMITED

K95/21 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

https://globalmoving.vn

0905-355 358

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022