Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH TIẾP VẬN G.D.S

CTY TNHH TIẾP VẬN G.D.S

G.D.S LOGISTIC CO., LTD

55/19 Trần Hưng Đạo, phường 6, Quận 5, TPHCM

https://gdslogistic.com

0907-467 476

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022