Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH TIẾP VẬN CAM RANH

CTY TNHH TIẾP VẬN CAM RANH

CAM RANH CO., LTD

57 Truong Son street, Vinh Truong Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province

http://camranhlog.com/

0932-654 768

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021