Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH THƯƠNG MẠI & XE TẢI QUỐC TẾ

CTY TNHH THƯƠNG MẠI & XE TẢI QUỐC TẾ

769 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hải Phòng

http://xetaiquocte.com

2253246456

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018