Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI GMTRANS

CTY TNHH THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI GMTRANS

GMTRANS CO., LTD

No 509 Han Viet Tower, 203 Minh Khai Street, Hai Ba Trung District, Ha Noi

www.gmtrans.vn

024-3987 9272

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2019