Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH THƯƠNG MẠI & TIẾP VẬN SAO VÀNG

CTY TNHH THƯƠNG MẠI & TIẾP VẬN SAO VÀNG

GSC CO., LTD

Tầng 6, Tòa nhà Vitranco, 192 Thái Thịnh, Quận Đống Đa, Hà Nội

6th Floor Vitranco Building, 192 Thai Thinh Str., Dong Da District, Ha Noi

www.gscvn.com.vn

84-024-35135410

84-024-3851929

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2015