Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH THƯƠNG MẠI & KHO VẬN DEVYT

CTY TNHH THƯƠNG MẠI & KHO VẬN DEVYT

DEVYT TRADING CO., LTD

Tầng T, số 5 Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

https://devyt.com

090-448 6838

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021