Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ASIA OCEAN VIỆT NAM

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU ASIA OCEAN VIỆT NAM

ASIA OCEAN VIETNAM CO., LTD

Số 16/135 Trung Lực, phường Đằng Lâm, Quận Hải An, TP Hải Phòng, Việt Nam.

https://asia-ocean.com.vn

0796-301 986

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022