Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN SƯ TỬ

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN SƯ TỬ

LIONS TRANS CO., LTD

46 Cửu Long, phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

https://liontransvn.com

0919-033 021

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023