Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HOÀNG KHÔI

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIAO NHẬN VẬN TẢI HOÀNG KHÔI

HOANG KHOI LOGISTICS CO., LTD

Số 59 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

No 59 Truong Son Str., Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

www.hoangkhoilogistics.com

84-028-35470898

84-028-35470899

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2013