Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ HỪNG ĐÔNG

CTY TNHH THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ HỪNG ĐÔNG

HUNG DONG INVESTMENT SERVICE TRADING CO., LTD

Tầng 3, 81-83 Nguyễn Hữu Cầu, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

3rd Floor, 81-83 Nguyen Huu Cau Str., Tan Dinh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

www.hungdong.com.vn

84-028-39107479

84-028-39107561

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018