Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH THÀNH ĐẠT GLOBAL LOGISTICS

CTY TNHH THÀNH ĐẠT GLOBAL LOGISTICS

257 đường 10, phường Phước Bình, TP Thủ Đức, HCM

http://ttdlogistics.net

0908-477 328

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2023