Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

CTY TNHH TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN

THAI TUAN LOGISTICS

No 95 S11 Street, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

https://thaituanlogistics.com

0985-887 379

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2020