Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH TAL LOGISTICS

CTY TNHH TAL LOGISTICS

TAL LOGISTICS CO., LTD

Số 308-308C Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

No 308-308C Dien Bien Phu Str., Ward 4, District 3, Ho Chi Minh City

www.topasia.com.vn

84-028-38340000

84-028-38343330

Hội viên chính thức