Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH SCHENKER LOGISTICS VIETNAM

CTY TNHH SCHENKER LOGISTICS VIETNAM

SCHENKER LOGISTICS VIETNAM CO., Ltd

Tower A, 14th Floor, No 285 Cach Mang Thang Tam Street, Ward 12, District 10, HCMC

T?NG 14-THÁP A, 285 CÁCH M?NG THÁNG TÁM, PH??NG 12, QU?N 10, TP.HCM

https://www.dbschenker.com/vn-en

028-6297 1862

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2020