Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH QUỐC TẾ UNIQUE LOGISTICS (VIỆT NAM)

CTY TNHH QUỐC TẾ UNIQUE LOGISTICS (VIỆT NAM)

ULI VN CO., LTD

Tầng 6, 181 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

6th Floor, 181 Dien Bien Phu Str., Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

www.unique-logistics.com

84-028-38222352

84-028-38295440

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2012