Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH QUỐC TẾ FAROX

CTY TNHH QUỐC TẾ FAROX

FAROX INTERNATIONAL CO., LTD

No 04, 25/467 Lane, Dang Hai Street, Dang Hai Ward, Hai An District, Hai Phong City , Vietnam

www.farox-global.com

093-235 4436

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022