Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH QUỐC TẾ DELTA

CTY TNHH QUỐC TẾ DELTA

DELTA INTERNATIONAL CO., LTD

Tầng 14, Tòa nhà ZODIAC, ngõ 19, khu Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

14th Floor, ZODIAC Building, Lane 19, Duy Tan Quarter, Cau Giay District, Ha Noi;

www.delta.com.vn

84-024-35563356

84-024-35563369

Hội viên chính thức