Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH QUỐC TẾ AN PHÚC THỊNH

CTY TNHH QUỐC TẾ AN PHÚC THỊNH

APT INTERNATIONAL CO., LTD

5th floor, Songdo Building, 62A Pham Ngoc Thach Street, Ward 6, District 3, HCMC

www.aptintl.vn

028-6650 3448

028-3822 6319

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2019