Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH QUANTERM LOGISTICS VIỆT NAM

CTY TNHH QUANTERM LOGISTICS VIỆT NAM

Quanterm Logistics (Vietnam) CO., Ltd

www.quanterm.com

028 3943 2000

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018