Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH NEST LOGISTICS

CTY TNHH NEST LOGISTICS

NEST LOGISTICS COMPANY LIMITED

45 Lê Thị Bạch Cát, phường 13, Quận 11, TPHCM, Việt Nam

0908-590 228

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022

CTY TNHH NEST LOGISTICS