Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH NANKAI AGL ViỆT NAM

CTY TNHH NANKAI AGL ViỆT NAM

NANKAI AGL VIETNAM CO., LTD

Tầng 04, Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

04th Floor, Hai Au Building, 39B Truong Son Str., Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

84-028-38489410

84-028-38489420

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2015