Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠNH NGUYÊN LOGISTICS

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠNH NGUYÊN LOGISTICS

HANH NGUYEN LOGISTICS JSC

Cụm Công nghiệp Tập Trung Phú Hữu A - Giai đoạn 1, Thị trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang.

https://hanhnguyen.vn/

0938-135 678

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021