Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TINH HOA SHIPPING VIỆT NAM

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TINH HOA SHIPPING VIỆT NAM

ELITE SHIPPING CO., LTD

No 4, alley 2 Hoa Lu Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, Hanoi

www.eliteshippingvietnam.wixsite.com

0936-927 222

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2020