Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN TÂN THANH

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SƠN TÂN THANH

SON TAN THANH CO., LTD

No 320 2/9 Street, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau district, Da Nang city, Vietnam

tansoncontainer.com

02363-551 977

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018