Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP

Industrial Zone Infrastructure Investment and Development., Co Ltd

0234-3961358

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018