Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH MINH NHẬT

CTY TNHH MINH NHẬT

M & N CO., LTD

356 Lê Thánh Tông, Phường May Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

356 Le Thanh Tong Str., May Chai Ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City

minhnhat.vn

84-0225-767766

84-0225-767741

Hội viên chính thức