Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH MERCANTILE WORLDWIDE LOGISTICS

CTY TNHH MERCANTILE WORLDWIDE LOGISTICS

MERCANTILE WORLDWIDE LOGISTICS COMPANY LIMITED

Phòng 6.57 Tầng 6, khu 1, Rivergate Residence, số 151-155 Bến Vân Đồng, Quận 4, TPHCM

0909-582 638

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022

CTY TNHH MERCANTILE WORLDWIDE LOGISTICS