Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH MENTFIELD LOGISTICS VIETNAM

CTY TNHH MENTFIELD LOGISTICS VIETNAM

MENTFIELD LOGISTICS VIETNAM CO., LTD

Trung tâm Thương mại Thiên Sơn, Phòng. 3.24, 800 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Thien Son Plaza Trading Center, Room. 3.24, 800 Nguyen Van Linh Str., Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

centurylogistics.com.vn

84-028-54148080

84-028-54110667

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2016