Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH MAXPEED VIỆT NAM

CTY TNHH MAXPEED VIỆT NAM

MAXPEED VIETNAM CO., LTD

Unit 702, 7th Floor, VET Building, 98 Hoang Quoc Viet street, Nghia Do Ward, Cau Giay District, Hanoi

http://maxpeed.com.vn/

0939-556 399

024-3755 8393

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2021