Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH MARUWN LOGISTICS VIỆT NAM

CTY TNHH MARUWN LOGISTICS VIỆT NAM

MARUWN LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED

7th Floor, Plaschem building, No 562 Nguyen Van Cu street, Gia Thuy Ward, Long Bien District, Hanoi

024-3853 1212

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2018

CTY TNHH MARUWN LOGISTICS VIỆT NAM