Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH LOGASIC SCM

CTY TNHH LOGASIC SCM

LOGASIA SCM CO., LTD

Số 37 Thích Minh Nguyệt, phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

https://logasia-express.com/

093-866 7849

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022