Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH LBS

CTY TNHH LBS

LBS COMPANY LIMITED

55A Đường 37, phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM

http://lbs.com.vn

0764-507 000

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022