Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH KN CARGO LOGISTICS

CTY TNHH KN CARGO LOGISTICS

KN CARGO LOGISTICS CO., LTD

Mapletree Business Centre Building, Room 1907, 1060 Nguyen Van Linh Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

0907-275 675

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022