Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH KARL GROSS LOGISTICS VIỆT NAM

CTY TNHH KARL GROSS LOGISTICS VIỆT NAM

KARL GROSS LOGISTICS VIETNAM CO., LTD

Room 101, 1st Floor, Ha Do Airport Building, 02 Hong Ha Street, Tan Binh District, HCM City

www.karlgross.de

028-3547 0391

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2019