Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH J&T INTERNATIONAL LOGISTICS VIỆT NAM

CTY TNHH J&T INTERNATIONAL LOGISTICS VIỆT NAM

J&T INTERNATIONAL LOGISTICS VIETNAM COMPANY LIMITED

177 Bạch Đằng, phường 15, Quận Bình Thạnh, TPHCM

0908-880 331

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2022