Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH JF HILLEBRAND VIỆT NAM

CTY TNHH JF HILLEBRAND VIỆT NAM

JF HILLEBRAND VIETNAM CO., LTD

Tầng 8, Toà nhà A & B, 76 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

8th Floor, A&B Building, 76 Le Lai Str., Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City

www.jfhillebrand.com

84-028-38272200

84-028-38272244

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2016