Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH JAS VIỆT NAM

CTY TNHH JAS VIỆT NAM

JAS VIETNAM COMPANY LIMITED

No 30 Phan Thuc Duyen street, Ward 4, Tan Binh District, HCMC

https://www.jas.com

0903-334 228

Hội viên liên kết

Gia nhập VLA: 2021