Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam
Vietnam Logistics Business Association

CTY TNHH IG LOGISTICS VIỆT NAM

CTY TNHH IG LOGISTICS VIỆT NAM

IG LOGISTICS VIET NAM CO., LTD

Tầng 2, Số 217 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

2nd Floor, No 217 Nguyen Van Thu Str., Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

www.iglogistics.com.vn

84-028-38223567

84-028-38223568

Hội viên chính thức

Gia nhập VLA: 2018